"А ГРУПА"

НАЙ-ДОБЪР ИГРАЧ НА МЕСЕЦ АПРИЛ И МАЙ

МИХАИЛ АНДРЕЕВ /ЦКБ АД/

"Б ГРУПА"

НАЙ-ДОБЪР ИГРАЧ НА МЕСЕЦ АПРИЛ И МАЙ

КАЛИН ПРЕСЛАВСКИ /БОБАЛ/